Eye Colour: Green

Ruby

Age: 24
English

Eden

Age: 20
English

Alexia

Age: 24
Eastern European